Προγραμματιστής ρεύματος Life Plus

 

 • Προγραμματιστής άρδευσης 4 στάσεων επεκτάσιμος έως 16 στάσεις, εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. (Η έκδοση εξωτερικού χώρου αναμένεται)
 • Δέχεται πλακέτα WiFi για προγραμματισμό μέσω smartphone.
 • Δυνατότητα διασύνδεσης έως 8 προγραμματιστών μέσω WiFi σε ενιαίο σύστημα έως 48 στάσεις,
 • Περιστροφικός επιλογέας τύπου Dial, για ευκολία και ταχύτητα στον προγραμματισμό.
 • Τέσσερα (4) ανεξάρτητα προγράμματα.
 • Έξι (6) εκκινήσεις ανά προγράμματα.
 • Αποσπώμενο ηλεκτρονικό μέρος με μνήμη αδιάλειπτη λειτουργίας.
 • Λειτουργεί χωρίς μπαταρία και κρατά την ώρα για 24 ώρες σε περίπτωση διακοπής.
 • Διάρκεια άρδευσης σε ώρες λεπτά ή λεπτά δευτερόλεπτα:  1 min - 8 hours / 1 sec - 8 min.
 • Ρύθμιση ημερών ποτίσματος σε εβδομαδιαία βάση, με περιοδικότητα από 1 έως 31 ημέρες ή τις μονές / ζυγές ημέρες
 • Ημερολόγιο 365 ημερών
 • Εκατοστιαία αναπροσαρμογή των χρόνων ποτίσματος ανά πρόγραμμα 0- 200%
 • Ηλεκτρονική ασφάλεια (auto reset) για προστασία των εξόδων από βραχυκύκλωμα 
 • Πρόγραμμα δοκιμής και έλεγχος ηλεκτρικής λειτουργίας κάθε εξόδου.
 • Πλήκτρο βοήθειας εμφανίζει στην οθόνη σύντομο κείμενο για τις λειτουργίες του προγραμματιστή.
 • Προγραμματιζόμενη διακοπή άρδευσης (Rain Off) από 1 έως 31 ημέρες
 • Δέχεται αισθητήρα βροχής και παροχόμετρο
 • Οι αισθητήρες έχουν 5 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας (Ανενεργός-Off, Έναρξη-start, Τέλος-stop, Παράλειψη-skip, Παύση-pause)
 • Δυνατότητα κυκλικής άρδευσης με ώρα έναρξης, ώρα λήξης και καθυστέρηση. (Loop)