Οι εγκαταστάσεις της ΑΓΡΟΧΟΥΜ ΑΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής