Από τον Φεβρουάριο του 2006 λειτουργεί στην Θεσσαλονίκη με την επωνυμία ΑΓΡΟΦΛΟΡΑ ΑΕ (θυγατρική της Αγροχούμ ΑΕ) εργοστάσιο παραγωγής - μεταποίησης – συσκευασίας - τύρφης , φυτοχωμάτων, λιπασμάτων, σπόρων για ερασιτεχνική χρήση, με την συνεργασία και υποστήριξη του μεγαλύτερου οίκου παραγωγής και εμπορίας τύρφης στον κόσμο KLASMANN-DEILMANN Γερμανίας. Μαζί με  τα γνωστά εμπορικά σήματα στα ερασιτεχνικά υποστρώματα του Klasmann όπως FLORABELLA, καθιερώνει και δικές της συσκευασίες όπως BELLEFIORI, FIORIPLUS.

 
Στην Ελλάδα τα προϊόντα διανέμονται από την Αγροχούμ ΑΕ. Η Αγροφλορα ξεκίνησε εξαγωγές στις Ανατολικές Χώρες, Κύπρο, Ισραήλ, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κ.λ.π.