Αξεσουάρ γεμιστικών

Γεμιστικές

A5-1

 

Αυτόματο τροφοδοτικό θερμοπλαστικών δίσκων σε ταινιόδρομο.  Μέγιστο μέγεθος 600x400x80 mm

 

DC2L

Αυτόματο τροφοδοτικό πολυεστερικών δίσκων σε ταινιόδρομο.  Μέγιστο μέγεθος 700x500x80 mm

 

DC2R

 

Αυτόματο τροφοδοτικό πολυεστερικών δίσκων σε ταινιόδρομο.  Ρυθμιζόμενο με την χρήση χειροκίνητου κυλίνδρου. Μέγιστο μέγεθος 600x400x80 mm