Προγραμματιστές μπαταρίας Junior DC

 • Λειτουργεί με μία μπαταρία 9V
 • 1, 2 και 4 στάσεων
 • Δύο ανεξάρτητα προγράμματα
 • Ποσοστιαία αυξομείωση χρόνου ποτίσματος 10-200%
 • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
 • Χρόνος ποτίσματος από 1 έως 599 λεπτά σε βήματα του ενός λεπτού
 • Τρείς εκκινήσεις ανά πρόγραμμα.
 • Εβδομαδιαίο πρόγραμμα ή πότισμα με περιοδικότητα ανά 1 έως 14 ημέρες
 • Λειτουργία διακοπής άρδευση (Rain Off)
 • Λειτουργία διαγραφής του προγράμματος.
 • Aδιάβροχος με κατηγορία προστασίας ΙΡ68
 • Δέχεται αισθητήρα βροχής