Βαλβίδες για μεταφορά νερού HYDROMODULE                                                                               Hydromodule

HM-RP  Βαλβίδα μείωσης πίεσης .

Η βαλβίδα μειώνει την υψηλή πίεση στην είσοδο σε μια μικρότερη προκαθορισμένη σταθερή στην έξοδο, ανεξάρτητα  από τίς μεταβολές πίεσης - παροχής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Κατανομή πιέσεων σε εκτεταμένα δίκτυα ύδρευσης, με υψομετρικές διαφορές.

 

HM-EL Βαλβίδα υλεκτρουδραυλικής λειτουργίας ON-OFF

 Η βαλβίδα ανοιγοκλείνει με ηλεκτρική εντολή στον πιλότο. Έχει δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συστήματα διανομής νερού με αντλίες, αυτοματισμοί, πετροχημικές εγκαταστάσεις, συστήματα πυροπροστασίας και πυρόσβεσης.

 

 HM-SR: Βαλβίδα ταχείας εκτόνωσης για προστασία από πλήγμα.

Η βαλβίδα προστατεύει αντλίες και δίκτυα σωληνώσεων από υπερπίεση που μπορεί να διμηουργηθεί από υδραυλικό πλήγμα.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Προστασία από διακοπή ρεύματος, και απότομους χειρισμούς on-off στό δίκτυο.

 

 IM-SP: Βαλβίδα διατήρησης πίεσης.

Η βαλβίδα διατηρεί μια σταθερή πίεση εισόδου ανεξάρτητα απο τίς μεταβολές.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Εμποδίζει το άδειασμα των σωλήνων, σταθεροποίση σε περιπτώσεις δικτύων κλειστού βρόγχου.

 

 HM-NR:  Ανεπίστροφη

Διακόπτει τελείως την ροή όταν υπάρξει αναστροφή της.  Η βαλβίδα συνοδεύεται από ένα υδραυλικό κύκλωμα που ρυθμίζει την ταχύτητα κλεισίματος ώστα να αποφεύγεται το πλήγμα.

ΕΦΑΡΟΓΕΣ : Προστασία αντλίας, προστασία από άδειασμα σωλήνων.

 

HM-ALT: Ελέγχου υψομέτρου

Η βαλβίδα ελέγχει την αυτόματη πλήρωση μιας δεξαμενής σε ύψος χωρίς εξωτερικό αισθητήρα όπως πχ φλοτέρ. Χρησιμοποιεί τρίοδο υψομετρικό πιλότο.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ : Δεξαμενές και πύργοι νερού.

 

 HM-SV: Βάνα έλεγχου υπερβολικής ροής.

Προστατεύει απο άδειασμα της δεξαμενής λόγω προβλήματος δικτύου.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Δίκτυα διανομής με σωλήνες με μεγλαλες διαφορές διαμέτρων.

 

HM-QP: Βάνα ελέγχου παροχής.

Ελέγχει την ροή καθόδου σε μία προρυθμισμένη παροχή.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Ισορροπημένη κατανομή ροοών σε ένα δίκτυο, καταναλώσεις ή γέμισμα δεξαμενών.

 

 HM-CP: Βάνα ελέγχου αντλίας.

Η βαλβίδα απομονώνει την αντλία από το δίκτυο και την προστατεύει από την εκκίνηση και το σταμάτημα της παροχής.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Συστήματα διανομής νερού με αντλιοστάσια.

 

 HM-GAL: Βαλβίδα ελέγχου στάθμης.

Ρυθμίζει την πλήρωση δεξαμενών ελεγχόμενη από ένα φλοτέρ 3/4΄΄.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Πλήρωση δεξαμενών και υδατόπυργων.

 

 HM-GAD: Βαλβίδα ελέγχου στάθμης με άνω-κάτω σημείο.

Ό έλεγχος της στάθμης γίνεται από φλοτέρ που επιτρέπει μεγάλες διαφορές και πλήρες άνοιγμα-κλείσιμο του πιλότου ελέγχου.

ΕΦΑΡΟΓΕΣ: Πλήρωση δεξαμενών κι υδατόπυργων. 

 

HM-PP: Βαλβίδα σχεδιασμένη γαι μεγάλες διαφορές πίεσης.

Ρυθμίζει την πίεση εξόδου ανεξάρτητα από την πίεση εισόδου χωρίς την χρήσηπιλότου, μέσω του διαφράγματος.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Μακρυές γραμές μεγάλης κλίσης ή με μεγάλες διαφορές πίεσης.