Προγραμματιστής μπαταρίας New Tap Timer

  • Προγραμματιστής μιας στάσης για σύνδεση σε βρύση
  • Λειτουργεί με 2 αλκαλικές μπαταρίες ΑΑ 1.5 V
  • Εύκολος προγραμματισμός μέσω δύο περιστροφικών χειριστηρίων
  • ¾” BSP θηλυκή είσοδος
  • Συχνότητα Ποτίσματος κάθε : 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24, 48, 72 ώρες ή κάθε 1 εβδομάδα
  • Χρόνος Ποτίσματος: 1, 3, 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90 ή 120 λεπτά
  • Δυνατότητα προγραμματισμού με καθυστέρηση έναρξης έως 12 ώρες
  • Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας
  • Πίεσης λειτουργίας: 0.25 έως 8 bar