Μοσχεύματα ανθοκομίαςΜΟΣΧΕΥΜΑΤΑ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ

Κομμάτι της δραστηριότητας της εταιρίας μας στο πολλαπλασιαστικό υλικό αποτελεί και η παράδοση έριζων  μοσχευμάτων. Τα μοσχεύματα παραδίδονται σε δίσκους και η παραγγελία τους δίνεται κάποιες εβδομάδες πριν την παράδοσης τους ανάλογα με το είδος.  Τα μοσχεύματα προέρχονται από Ευρωπαϊκούς οίκους μοσχευμάτων  και παραδίδονται σε συγκεκριμένες εβδομάδες.