Προγραμματιστής ρεύματος Junior MAX

 • Προγραμματιστής άρδευσης 2, 4, 6 & 8 στάσεων εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. (2
  στάσεις μόνο στο μοντέλο εσωτερικού χώρου)
 • Ηλεκτρονικό περιστροφικό επιλογέα τύπου Dial, για ευκολία και ταχύτητα στον προγραμματισμό.
 • Τρία (3) ανεξάρτητα προγράμματα
 • Τρεις (3) εκκινήσεις στα προγράμματα Α και Β και μία (1) στο C
 • Δυνατότητα κυκλικής άρδευσης με χρόνους ποτίσματος σε δευτερόλεπτα στο πρόγραμμα C για εφαρμογές υδρονέφωσης
 • Διάρκεια άρδευσης: από 1 έως 240 λεπτά σε βήματα του ενός λεπτού
 • Ρύθμιση ημερών ποτίσματος σε εβδομαδιαία βάση, με περιοδικότητα από 1 έως 14 ημέρες ή τις μονές / ζυγές ημέρες
 • Ημερολόγιο 365 ημερών
 • Εκατοστιαία αναπροσαρμογή των χρόνων ποτίσματος ανά πρόγραμμα 0- 200%
 • Πόρτα με κλειδί στο μοντέλο εξωτερικού χώρου και προστατευτικό κάλυμμα στο μοντέλο εσωτερικού χώρου
 • Ηλεκτρονική ασφάλεια (auto reset) για προστασία των εξόδων από βραχυκύκλωμα
 • Έλεγχος κεντρικής ηλεκτροβάνας / αντλίας με επιλογή χρήσης της ανά πρόγραμμα.
 • Δυνατότητα ανασκόπησης των αποθηκευμένων προγραμμάτων
 • Προγραμματιζόμενη διακοπή άρδευσης (Rain Off) από 1 έως 7 ημέρες
 • Δέχεται αισθητήρα βροχής