Βαλβίδες για γεωργική χρήση IDROMEMBRANA

                                                               Idromembrana

  IM - CM   Υδραυλική χειροκίνητης λειτουργίας

IM-EL  Ηλεκτρουδραυλική λειτουργία

 IM-EL CM  Ηλεκτρουδραυλική λειτουργία με δυνατότητα χειροκίνητης παράκαμψης 

IM-PROG Ελεγχόμενη από προγραμματιστή μπαταρίας

IM-GAL Φλοτεροβάνα 

IM-NR Ανεπίστροφη βαλβίδα υδραυλικής λειτουργίας με έλεγχο ταχύτητας κλεισίματος

IM-RP3  Μειωτής πίεσης με τρίοδο πιλότο

IM-RP2 Μειωτής πίεσης με δίοδο πιλότο

IM-SP3  Διατηρητής πίεσης με τρίοδο πιλότο

IM-SR Αντιπληγματική

 IM-QP  Ελέγχου ροής

 IM-CP  Βαλβίδα ελέγχου αντλίας