Προγραμματιστής ρεύματος Icod Plus

Το Icod Plus είναι η εξέλιξη στα συστήματα κωδικοποίησης – αποκωδικοποίησης.  Αποτελείται από την μονάδα ελέγχου πού δέχεται σήματα από προγραμματιστή και τα μεταδίδει μέσω καλωδίου δύο αγωγών.   
Καμπίνα από PVC για χρήση εσωτερικά – εξωτερικά (ΙΡ65), αφαιρούμενο κάλυμμα με 4 βίδες για επίτοιχη τοποθέτηση. 
Διαστάσεις:  220 x 300 x 120 mm (H x Wx D)
Σταθμοί: 8, 16, 24, 32, 40, 48 (εξαρτάται από τις εγκατεστημένες μονάδες.)
Συνδέσεις:
-Καλώδιο τροφοδοσίας 3 x 1 mm2
- Καλώδιο σύνδεσης εισόδου: 1 (3 max) x 16 x
0.5 mm2
- Κοινός  1 mm2 black unipolar cable
- Καλώδιο σύνδεσης αποκωδικοποιητών max 1-6 mm
Τροφοδοσία και έξοδοι:
- Είσοδος: primary 230 VAC, 50/60 Hz.
- Δευτερεύον  A: 7 VAC, 400 mA
- Δευτερεύον B: 33.5 VAC, 2.2 Amp
- Έξοδος: 2-wire, 46 VDC, max 2 Amp
Είσοδος : N.C. switch
Έξοδος Alarm: N.C. or N.O. relay, 230 VAC,10 Amp
Τερματικά:
- Είσοδοι (1,2,3, .... 48) 1 mm
- Έξοδος, max 6 mm

Θερμοκρασία : -5°C to+50°C