2400

 • Λειτουργία σε ευθεία
 • Αρσενικό και θυλικό σπείρωμα ΒSP 1" (NPT με παραγγελία)
 •  Προαιρετικός έλεγχος ροής
 •  Χειροκίνητο με Εσωτερική / εξωτερική εκτόνωση  
 • Κατασκευή σώματος από βαρέως τύπου  UV resistant PVC
 • Καπάκι και κολάρο από polypropylene reinforced with
 • fiberglass (30%)
 • Πηνίο με συγκρατούμενο πύρο
 • Το καπάκι κλείνει με κολάρο για γρήγορο σέρβις.
 • Αργό, αντιπληγματικό κλείσιμο
 • Διπλό διάφραγμα από  Santoprene παρέχει στεγανό κλείσιμο
 • Πίεση λειτουργίας : 0,7 με 10 bar
 • Πηνίο  24VAC 50Hz (24VAC 60Hz μετά από παραγγελία)
-Ρεύμα εκκίνησης (οπλισμού): 0,34 Amp

- Ρεύμα συγκράτησης  0,20 Amp