ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ ΓΙΑ SPRAY

  • Η γωνία ρυθμίζεται περιστρέφοντας το πάνω μέρος του ακροφυσίου με το χέρι.
  • Παραδίδεται με το ακροφύσιο ρυθμισμένο στην θέση 0 degree για να χρησιμοποιήσει ο χρήστης τους ενδείκτες στο πάνω μέρος του ακροφυσίου (το βέλος στο πάνω μέρος του ακροφυσίου δείχνει το ίχνος άρδευσης)
  • Ακροφύσια με ένδειξη χρώματος για τον τύπο για διευκόλυνση.
  • Περιλαμβάνεται φίλτρο
  • Ανοξείδωτη βίδα ρύθμισης επιτρέπει την ρύθμιση της ακτίνας μέχρι 25%.
  • Ακροφύσια ρυθμιζόμενης γωνίας  0-360 degrees
  •