ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ EURO KEY

 • Κλασικός σταλάκτης
 • Αφαιρούμενο καπάκι επιτρέπει εύκολη και  γρήγορη επιθεώρηση στο χωράφι. 
 • Μαιανδρική διαδρομή για σταθερότητα γραμμής.
 • Σταλάκτης A-Class σε συμμόρφωση με τους κανονισμούς UNI ISO 9260
 • Χαμηλός συντελεστής μεταβλητότητας  (CV)
 • Διαδρομή ροής μεγάλη και αυτοκαθαριζόμενη, παρέχει μεγαλύτερη αντίσταση στις εμφράξεις.
 • Διατίθεται κλειδί ανοίγματος
 • Διαθέσιμες παροχές: 2, 4, 8, 16, 24 l/h
 • Συνιστώμενη πίεση λειτουργίας: 1,0-2,0 bar
 • CV = 5%
 • Είσοδος : 4 mm σπαρωτή
 • Έξοδος αρσενική για μικροσωλήνα  4x6 mm