ΣΤΑΛΑΚΤΗΣ NGE

 • Αυτορυθμιζόμενος, αντιστραγκιστικός σταλάκτης
 • Χαμηλός συντελεστής διακύμανσης (CV)
 • Μεγαλύτερη αυτοκαθαριζόμενη διαδρομή νερού προσφέρει μεγαλύτερη αντοχή στην έμφραξη
 • Αντοχή στα οξέα έως pH2
 • Σταλάκτης A-Class σύμφωνα με τους κανονισμούς  UNI ISO 9260
 • Συσκευή αντιστράγγισης που κλείνει τον σταλάκτη και αποφεύγει:
 • Απώλειες σε σύντομες αρδεύσεις και υδρολιπάνσεις
 • - στράγγιση σωλήνων
 • - σπατάλη νερού
 • Διάφραγμα σιλικόνης
 • Παροχή: 2, 3, 4, 8 l/h
 • Συνιστώμενο φιλτράρισμα: 120 mesh
 • Περιοχή αυτορύθμισης : 1,0-4,1 bar
 • Πίεση ανοίγματος: 0,9 bar
Πίεση κλεισίματος:
- 0,24 bar για 2 l/h
- 0,28 bar για 3 l/h
- 0,34 bar για 4 l/h
- 0,35 bar για 8 l/h
Μέγιστη μεταβολή παροχήςt ± 5%

CV = 3%