Φίλτρο XD

Μεγάλα πλαστικά φίλτρα
 
Πρωτοπορειακή σχεδίαση δίσκων
Δίσκοι: 120, 150, 200 mesh
Glass-fibre-reinforced Nylon σώμα, καπάκι και κλειδί
Επιφάνεια φιλτραρίσματος:
- 2” and 3” μοντέλο με κοντό καπάκι: 10.800 cm2
- 3” μοντέλο: 18.000 cm2
Κλέισιμο τύπου δαχτυλιδιού γιά εύκολη συναρμολόγση/αποσυναρμολόγηση 
Οι συνδέσεις μανομέτρων χρειάζονται τρύπημα για μέτρηση της πίεσης και καθαρότητας του φίλτρου

Το φίλτρο επιτρέπει αραιά διαστήματα καθαρισμού