Ξυλοπολτός (Mulch)Ξυλοπολτός  (mulch)

Ο ξυλοπολτός  (mulch) είναι υδροδιαλυτό μείγμα αποτελούμενο από κυτταρίνη ξύλου ή ξυλόμαζα ή κυτταρίνη από χαρτί και βελτιωτικά φύτρωσης . Διατίθεται στο φυσικό χρώμα του ή πράσινος με φυσική βαφή. Συσκευασία σε μπάλες 15-25 κιλών. Εφαρμογή κατά περίπτωση 1πο 120 έως 400 κιλά ανά στρέμμα.  Όταν έχει ειδική ενίσχυση, μπορεί σε ορισμένες εφαρμογές να αντικαταστήσει την ανάγκη επένδυσης  του υποστρώματος με γιούτα ή κοκκοφοίνικα. Υπάρχουν περιπτώσεις που η κόλα περιλαμβάνεται στο mulch.